top of page

Oproep nieuwe bestuursleden

 

Stichting Catching Cultures Orchestra (“CCO”) zoekt een nieuw lid voor haar Bestuur met een zakelijk profiel. 

 

Over CCO
De kans om samen muziek te maken en de mogelijkheid hun muziek te delen en te ontwikkelen geeft vluchtelingen de kans om een toekomst in Nederland op te bouwen. Muziek maken is een geweldige manier om jezelf te zijn, je talent te ontwikkelen, samen plezier te hebben en van elkaar te leren. Muziek is een middel om mensen te verbinden hoe verschillend je achtergrond en culturele traditie ook is.

 

Door muziek te maken met vluchtelingen, wil Catching Cultures Orchestra de muziek in de harten van mensen uit alle hoeken van de wereld een plek en publiek geven. We willen andere muziekculturen toegankelijker maken en mensen, met name vluchtelingen, die in isolement leven een muzikaal samenzijn bieden.

 

Catching Cultures Orchestra bestaat momenteel uit ongeveer 25 vaste leden, waaronder een kerngroep van 7 vluchtelingen. Daarnaast is er een grotere kring van muzikanten met diverse achtergronden die incidenteel met ons meespelen.

Onze muzikanten zijn bewoners van asielzoekerscentra, vluchtelingen met verblijfsvergunning en lokale muzikanten. Het orkest kent een blazerssectie als van een fanfare aangevuld met drums, ney, saz, derbouka, ud en zang. De muziek bestaat zowel uit bewerkingen van klassieke en po-pulaire muziek uit het Midden Oosten als eigen composities met invloeden uit de stad Utrecht en de landen vanwaar vluchtelingen naar onze stad zijn gekomen zoals bijvoorbeeld Sudan, Afghanistan en Syrië. 

 

Naast een orkest en eigen festivals, bouwt CCO aan muziek-community’s in Utrechtse wijken. CCO is gevestigd in Utrecht en wil zich met haar orkest ook meer elders in het land manifesteren. Mogen we ons even voorstellen?


 

 

Bestuur en directie CCO
Het bestuur van CCO is verantwoordelijk voor het beleid, toezicht en verantwoording. De ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten van CCO vallen onder de verantwoordelijkheid van de zakelijk leider en de artistiek leider en zij worden hierin bijgestaan door de orkestleden. Ook werkt CCO veel samen met culturele en sociale organisaties in Utrecht om de activiteiten mogelijk te maken. 

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van de zakelijk en artistiek l leider kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. Het bestuur hanteert hierbij de Governance Code Cultuur. Het lidmaatschap van het bestuur is een onbezoldigde functie
 

Wat vragen wij van alle bestuursleden? 

 • Affiniteit met uiteenlopende muziektradities en muziekstijlen 

 • Affiniteit met de betekenis die muziek heeft voor sociale ontmoetingen 

 • Affiniteit met de diversiteit in onze samenleving 

 • Betrokkenheid en ervaring met inclusie van nieuwkomers, in het bijzonder vluchtelingen 

 • Vermogen om als sparringpartner voor de zakelijk en artistiek leider te fungeren en samen te werken aan de toekomst van CCO

 • Vermogen om met een helicopterview op hoofdlijnen toezicht te houden

 

Wat vragen wij van het bestuurslid met een focus op de zakelijke portefeuille? 

 • Kennis en/of ervaring met het zakelijk reilen en zeilen van een culturele organisatie

 • Aantoonbare financiële achtergrond 

 • Kennis en/of ervaring met fondsenwerving

 • Affiniteit met de culturele sector in het algemeen en interesse in de wereldmuziek in het bijzonder
   

Diversiteit & jong talent
In de samenstelling van het bestuur zien wij graag een afspiegeling terug van de diversiteit in persoonlijke achtergrond die CCO zo wezenlijk kenmerkt. Wij geloven in de kracht van diversiteit om tot nog betere resultaten te komen.

 

Ook zijn we ervan overtuigd dat een bestuursrol bij CCO niet alleen is weggelegd voor zij met jarenlange ervaring als bestuurder in de culturele of muzieksector. Wij kijken allereerst naar talent en enthousiasme. 

Gegeven bovenstaande, nodigen wij dan met name ook nieuwkomers in Nederland en jongeren uit om te reageren. 

 

Informatie en reageren
Ben je enthousiast om een bijdrage te leveren aan CCO en wil je je belangstelling laten blijken voor een bestuursrol of heb je vragen? Neem dan contact op met: Loek Meijers, voorzitter bestuur CCO via loekmeijers69@gmail.com of 06 1336 1820. 

bottom of page