top of page

Vacature:

Catching Cultures Orchestra zoekt een nieuwe zakelijk leider (V/M/X)

Als zakelijk leider van Catching Cultures Orchestra (CCO) ben je gedreven om de organisatie achter het orkest verder te versterken en in staat om de zakelijke kwaliteit naar een hoger plan te trekken. Je herkent jezelf in de grootste drijfveren van het orkest, namelijk de muzikale nieuwsgierigheid en sociale betrokkenheid.

Je bent thuis in financiën en fondsenwerving, en met jouw strategisch leiderschap kun je de duurzame ontwikkeling van CCO verder op gang houden. Je bent in staat zakelijke professionaliteit in het orkest te verankeren op een wijze die voor de groep gedreven orkestmusici vanzelfsprekend is. Je ben communicatief vaardig en werkt graag samen met een diverse groep mensen.

Profielschets zakelijk leider

De zakelijk leider is samen met de artistiek/orkest leider verantwoordelijk voor de leiding van het organisatie en het aansturen van het team. De orkestleden worden intensief betrokken bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering, CCO werkt in hoge mate als een collectief. Het orkest bestaat momenteel uit 24 personen, waarvan 7 professionele musici.
 

De zakelijk leider legt, net als de artistiek/orkest leider verantwoording af aan het bestuur van CCO. 

 

Organisatie

 • Onderhoudt nauw contact met de artistiek/orkest leider, immers zij beiden vormen de leiding van het orkest;

 • Heeft de regie over de beleidsontwikkeling en -uitvoering;

 • Is eerste aanspreekpunt op zakelijk gebied voor alle leden van het orkest, zowel voor vrijwilligers, professionals als stagiaires;

 • Draagt samen met de artistiek/orkest leider voor de juiste bemensing van het orkest, inclusief bijbehorend in- en uitstroombeleid.

 

Projectmanagement en acquisitie

 • Visie geven aan, coördineren en controleren van zakelijke activiteiten die producties van hoog niveau mogelijk maken;

 • Geeft in gezamenlijkheid met de artistiek/orkest leider sturing aan de community manager/productie leider van het orkest en helpt bij het opzetten/organiseren van nieuwe projecten. De zakelijk leider toets de praktische en financiële haalbaarheid van projecten en optredens;

 • Bezoeken van repetities en uitvoeringen voor betrokkenheid bij de projecten en als contactmoment met deelnemers en vrijwilligers;

 • Is primair verantwoordelijk voor acquisitie, daarbij ondersteund door de artistiek/orkest leider met inhoudelijke en artistieke adviezen, gericht op optredens zowel in Utrecht als daarbuiten.

 

Financiën

 • Is verantwoordelijk voor de werving van fondsen, donateurs en sponsoren, inclusief de relaties met subsidiënten;

 • Stelt in samenspraak met de artistiek/orkest leider jaarlijks een beleidsplan op;

 • Vertaalt jaarlijks beleidsplan in een begroting, draagt zorg voor het jaarverslag en -rekening en legt periodiek en eindejaar verantwoording af aan het bestuur;

 • Stelt projectplannen en bijbehorende begrotingen op en legt middels projectverslagen verantwoording af aan betrokken partijen;

 • Is verantwoordelijk voor de financiële administratie van het orkest in samenwerking met een externe administrateur;

 • Ondersteunt pro-actief de musici van het orkest met hun declaraties en facturen: is m.n. voor nieuwkomers in Nederland niet altijd vanzelfsprekend en even gemakkelijk.

 

Communicatie/overig

 • Houdt contact met het orkest en kent de wensen en zorgen van de orkestleden op financieel/zakelijk terrein;

 • Formuleert een marketing- en communicatiestrategie en voert deze uit, waarbij het werken aan de verdere bekendheid van het orkest niet alleen in Utrecht, maar in het hele land een onderdeel is.

 

Vereisten

De zakelijk leider:

 1. Begrijpt de ziel van het orkest en heeft kennis van, interesse in en affiniteit met de muziekstijlen en muziekvormen van het orkest;

 2. Heeft ruime ervaring als zakelijk leider van vergelijkbare ensembles in de culturele sector;

 3. Is een verbinder en communicatief vaardig: legt makkelijk relaties zowel intern als extern met fondsen, podia & evenementen en andere stakeholders van het orkest;

 4. Heeft aantoonbare ervaring met acquisitie en met de financiële kant van een culture organisatie als CCO;

 5. Werkt cultuursensitief, heeft ervaring in het werken met divers samengestelde groepen;

 6. Kent haar/zijn/hen weg in het culturele veld in Utrecht en daarbuiten;

 7. Heeft bij grote voorkeur een migratie achtergrond.

 

De functie betreft gemiddeld 10 uur per week. De aanstelling geschiedt op zzp-basis. De vergoeding bedraagt bruto maximaal € 55 uur per uur. Het CCO heeft ambitieuze groeiplannen voor komende periode. Mocht het de zakelijk en de artistiek/orkest leider samen met het orkest lukken deze groei te realiseren, zal er ook navenant mogelijkheden komen voor een ruimere aanstelling dan 10 uur per week.

 

Spreekt het je aan?
Reageer dan uiterlijk 21 april 2023 met jouw motivatiebrief en CV, gericht aan Loek Meijers, voorzitter van het bestuur, per mail: loekmeijers69@gmail.com. Voor nadere informatie, bezoek onze website of neem contact op met Loek Meijers.

bottom of page